Deel dienstverlening EHV247 ondergebracht bij EHV52
Algemeen
8 februari 2022

Deel dienstverlening EHV247 ondergebracht bij EHV52

De gemeente Eindhoven heeft besloten de taken voor Eindhoven247 met ingang van januari 2022 aan te passen. Dit besluit is onderdeel van de nieuwe citymarketingstrategie en het takenpakket maatschappelijke dienstverlening van de gemeente Eindhoven. Door deze aanpassing zal de nieuwe stichting Eindhoven247, namens de nieuwe stichting SUOG, uitsluitend nog werkzaamheden verrichten welke in opdracht zijn (of worden) gegeven door de gemeente Eindhoven.

Overige dienstverlening aan derden welke niet in de opdracht van de gemeente zijn opgenomen, bijvoorbeeld op het gebied van evenementen of projecten, worden ondergebracht bij Eindhoven52 BV. Ook samenwerking met partners GLOW Eindhoven, Stichting Koningsdag, Federatie Eindhovens Carnaval en de regiogemeenten worden gecontinueerd en ondergebracht bij Eindhoven52 BV. Daarmee bouwen we verder aan een krachtige en gastvrije dienstverlening. Allen houden kantoor op de Begijnenhof.

Stichting Uitvoering Opdrachten Gemeente
(SUOG) heeft een overeenkomst met de GemeenteSUOG-logo-RGB.jpg Eindhoven waarin alle opdrachten en condities zijn vastgelegd. Het onderdeel Out of Home Media wordt uitgevoerd door SUOG en alle overige onderdelen door Stichting Eindhoven365 en de Stichting Eindhoven247.

Stichting Eindhoven247Logo_EHV_247.jpg
In opdracht van de Gemeente Eindhoven verzorgen zij maatschappelijke diensten die bijdragen aan een sterke positionering en gastvrije beleving van de stad

De opdracht van de Gemeente Eindhoven bestaat uit taken/diensten op het gebied van :

  • informatievoorziening (VVV-info, hospitality & groepsprogramma’s)
  • acquisitiefunctie van top sportevenementen
  • organisatie Park Hilaria
  • loket evenementen
  • depot (het sociaal-maatschappelijk servicepunt)