merkidentiteit best

Mede dankzij de uitwerking van de Mainport status van Brainport Eindhoven zijn steeds meer gemeenten in de regio Eindhoven actief met het ontwikkelen van een eigen (merk)identiteit. Zij willen zich onderscheiden van andere gemeenten in de regio om zo impulsen in de economische vitaliteit van de eigen gemeente te stimuleren en te benadrukken van toegevoegde waarde te zijn voor het vestigingsklimaat binnen de Brainportregio.

AANSLUITING REGIOPROFIEL
De eigen identiteit moet onder meer als basis dienen voor ontwikkelingen op het gebied van toerisme, recreatie, voorzieningen en evenementen. Daarnaast moet het aansluiten bij het regioprofiel: iedere gemeente heeft zijn eigen identiteit die op haar beurt kleur geeft aan het regioprofiel. Het verhaal van de regio is tegelijkertijd het verhaal van iedere individuele gemeente binnen de regio.

Best-klomp.jpg

Logo-Best-CMYK-1.jpg

EENDUIDIG PROFIEL
De gemeente Best heeft Eindhoven52 gevraagd om, samen met de gemeente Best en door de gemeente betrokken partners, vast te stellen wat de identiteit is waarmee Best zich kan en wil profileren. De gemeente Best wil graag dat het een eenduidige merkidentiteit voert die gedragen wordt door stakeholders en waarmee Best zich kan profileren. Deze gezamenlijke merkidentiteit moet zowel in woord als in beeld worden uitgedragen, via on- en offline media en naar voren komen in uitingen van zowel de gemeente als stakeholders.

Samen met de betrokken partijen heeft Eindhoven52 een analyse gemaakt van de unieke kenmerken van Best en deze vertaald naar een zelfstandige positionering van de Gemeente Best binnen de Brainport regio. Het voorstel is onder andere in diverse workshop sessies getoetst onder partners, betrokken partijen en een digitaal bewonerspanel.
Het resultaat in is februari 2022 aan het publiek gepresenteerd: www.beleefbest.nl

Artikel ED 10-02-2022

 

Benieuwd naar wat wij voor uw gemeente kunnen betekenen? Lees meer over onze externe adviseursrol of neem contact met ons op!

Nb. Deze opdracht is vorig jaar door Eindhoven247 aangenomen. Sinds januari 2022 wordt alle dienstverlening aan derden, die niet onder het takenpakket maatschappelijke dienstverlening aan de Gemeente Eindhoven valt, aangenomen en uitgevoerd door Eindhoven52.

Best-patroon-CMYK-1.jpg