ontwikkeling Merkpropositie Nuenen

Nuenen presenteert zich al enige jaren als het dorp van Vincent van Gogh en heeft hierin de samenwerking met de stichting Van Gogh Brabant. De Brainport regio ontwikkelt zich in een hoog tempo. Voor veel gemeenten betekent dit een (her)oriëntatie op de eigen positionering binnen de regio. Dit geldt ook voor de gemeente Nuenen.

Hoe breng je de uniciteit en de verscheidenheid aan aanbod van Nuenen onder de aandacht? Hoe bewaak je de leefbaarheid en woonkwaliteit binnen de gemeente? Hoe laat je zien dat Nuenen meer is dan Van Gogh? Om deze vragen te kunnen beantwoorden is inzicht in de eigen identiteit en de daaruit voortvloeiende lokale aanpak van belang.

 

Nuenen-Molen-Roosdonck-met-zonnebloem.png

RRE-campagne-ledscherm-Nuenen.jpg

De gemeente Nuenen heeft Eindhoven52 gevraagd het proces te begeleiden om tot een positionering en  propositie te komen die als basis kan dienen voor verdere beleidsontwikkeling zowel op lokaal als regionaal niveau.

Nb. Deze opdracht is in 2021 door Eindhoven247 aangenomen. Sinds januari 2022 wordt alle dienstverlening aan derden, die niet onder het takenpakket maatschappelijke dienstverlening aan de Gemeente Eindhoven valt, aangenomen en uitgevoerd door Eindhoven52.