De Kempen gemeenten

De Kempen: een omvangrijk gebied in België en Nederland met onmiskenbaar mooie en afwisselende natuur, liggend tegen ander natuurkwaliteit als de heidegebieden in Valkenswaard en Heeze Leende. Maar, herkenbaar als destinatie? Zichtbaar en herkenbaar door de consument als merk?

Eind 2018 is onder begeleiding van Eindhoven52 een eerste trajectfase doorlopen gericht op een update van de aanpak en ontwikkeling van een beoogde merkstrategie van de Kempengemeenten. Ook is er binnen deze fase een eerste oriëntatie uitgevoerd op de huidige organisatie aanpak. Om in dit kader tot een gedegen vervolgvoorstel te komen zijn er gesprekken gevoerd met een breed scala aan, voor de gemeenten van belang zijnde, stakeholders. Deze betroffen zowel overheids- als semi-overheidsorganisaties als ook profit en non-profit organisaties. Het doel was een geslaagde merkpropositie (inhoud) vanuit economisch perspectief en een meest realistisch organisatiemodel(vorm) met focus en toegevoegde waarde te formuleren.

Flaestoren-landgoedutrecht-foto-Willeke-Machiels-bron-VisitBrabant.jpg

kabouterkoning-kyrie-1.jpg

In de tweede fase begeleidde we het proces van strategie naar merkproposities, benaderd vanuit het economisch perspectief binnen de Kempengemeenten om zo een impuls in de economische vitaliteit van de gemeenten te stimuleren en te benadrukken van toegevoegde waarde te zijn voor het integrale vestigingsklimaat binnen de Brainportregio. De doelgroepfocus lag hierbij op de leisure consument. Deze werd uitgediept op basis van het voor de betreffende gemeente specifieke DNA en de te ontwikkelen product/markt combinaties. Met als doel: meer bezoekers trekken, zowel regionaal als nationaal, die langer verblijven en meer uitgeven.

In de derde fase richtten we ons op de inrichting van de lokale (netwerk)organisaties om voldoende binding, maar ook snelheid in de samenwerking te organiseren. Hierbij zijn sterke lokale organisaties neergezet waar concrete kansen liggen voor product/marktcombinaties (PMC’s) binnen andere samenwerkingsverbanden, zoals paarden/fietsen/musea/parken ed. Met gemotiveerde en betrokken partners realiseren de lokale netwerkorganisaties projecten, zoals participatie aan Uit in Eindhoven Regio en aanhaking op het online platform RegioRadar Eindhoven.

20210813_VisitEersel-Tienergezin-0234.jpg