Uit in Eindhoven Regio

Vanuit de regionale wens om het toeristisch en recreatief aanbod bij elkaar te brengen, werken we samen met Eindhoven365 en Uit in Eindhoven vanuit de duurzame netwerkorganisatie Uit in Eindhoven Regio om het toeristisch en recreatief aanbod beter uit te lichten. Hierdoor moet zowel het bestaande als nieuwe vrijetijdsaanbod zichtbaarder worden voor een breed publiek.

Uit in Eindhoven Regio legt de gewenste verbinding tussen de 21 regiogemeenten en cultuurorganisaties zodat er structurele samenwerking en kennisdeling ontstaat die in het belang is van de inwoner en bezoeker van de Brainport regio Eindhoven:Uit-in-EHV-social-RGB.jpg

samen laten we zien wat er te doen is in de regio
op het gebied van cultuur, vrije tijd en sport

 

ONLINE PLATFORM REGIORADAR EINDHOVENRRE-Cirkel-Groen-RGB.jpg
cultuur en vrije tijd voor jou gevonden

Eén van de tools die we vanuit Uit in Eindhoven Regio hebben ontwikkeld om dit aanbod breder onder de aandacht te brengen is het platform RegioRadar Eindhoven; een online etalage met culturele, vrijetijds- en sportuitjes. Lokaal aanbod dat ook aantrekkelijk is voor wie zich vaker buiten de gemeentegrens wil oriënteren. Ook regiobrede initiatieven, routes en product-marktcombinaties krijgen een prominente plek op de website. RegioRadar Eindhoven heeft een slim design en is bij uitstek geschikt voor mobiel gebruik. 

'RegioRadar Eindhoven is het eerste tastbare resultaat van de regionale samenwerking' 
De website staat centraal in de regiobrede samenwerking. Culturele en toeristische informatie van 21 regiogemeenten wordt in een gezamenlijke open database ontsloten, waarna de redactie het aanbod voor de RegioRadar selecteert en tijdens regiobrede bijeenkomsten thema’s en campagnes uitdenkt en faciliteert voor en met het netwerk.

REGIONALE DIENSTVERLENING 
Strategisch & Organisatorisch advies regio gemeenten
Een breed gedragen en eenduidige visie vrijetijdseconomie en een eigen merkidentiteit ligt hieraan ten grondslag. Helaas is dit niet voor iedere gemeente vanzelfsprekend. Soms kan het helpen een externe adviseur in de arm te nemen die ondersteunt bij de totstandkoming hiervan.
Wij hebben diverse regiogemeenten bij dit proces begeleid en kunnen dit proces ook voor jouw gemeente vorm geven. 

mEER INFORMATIe

MEER WETEN OVER ONZE ROL BINNEN UIT IN EINDHOVEN REGIO?
Neem contact met ons op via info@uitineindhovenregio.nl

Via een nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen en collectieve initiatieven binnen Eindhoven Regio.
Meld je hiervoor aan via redactie@uitineindhovenregio.nl 

TERUG