Strategisch & Organisatorisch advies regio gemeenten

Een breed gedragen en eenduidige visie vrijetijdseconomie en een eigen merkidentiteit is niet voor iedere gemeente vanzelfsprekend. Soms kan het dan helpen om een extern adviseur in de arm te nemen die ondersteunt bij de totstandkoming hiervan. Wij hebben al diverse regio gemeenten bij dit proces begeleid en kan dit proces ook voor jouw gemeente vorm geven.

In fase 1 van het proces ligt de focus op de volgende stappen:

  • Op basis van aangeleverde informatie en deskresearch opstellen van een analyse (startdocument) dat zich richt op de unieke kenmerken (USP’s) van jouw gemeente;
  • Analyse bespreken met relevante interne en/of externe stakeholders (klankbordgroep) die in samenspraak met de gemeente worden betrokken, waarna het startdocument wordt aangescherpt;
  • Startdocument vertalen naar een zelfstandige positionering (inspiratiedocument) van jouw gemeente binnen de Brainport regio;
  • Presentatie positionering in het kader van inspireren en creëren draagvlak:
    > aan commissie en/of raad;
    > aan relevante interne en/of externe stakeholders (klankbordgroep)

In fase 2 richten wij ons samen met jou op het vormgeven van een professionele organisatie. Hierbij is het uitgangspunt een sterk lokaal gewortelde netwerkorganisatie die zowel regionaal (metropoolverband) als bovenregionaal (Visit Brabant) kan worden aangehaakt. Afhankelijk van jouw wensen en wat er al aan organisatie staat, zullen er een aantal stappen aan de orde zijn zoals de keuze van het organisatie model, de organisatievorm, betrekken stakeholders vrijetijdseconomie ed.

Het resultaat dat we voor ogen hebben is een sterke lokale merkidentiteit die binnen de Brainport regio een duidelijke positie inneemt. Onderscheidend, maar tevens verbindend. De ontwikkelde netwerkorganisatie sluit vervolgens aan op het regionale, provinciale en nationale toeristische netwerk waarin Eindhoven52, vanuit haar betrokkenheid bij het samenwerkingsverband Uit in Eindhoven Regio, opereert.

OPDRACHTEN STRATEGISCH & ORGANISATORISCH ADVIES